top of page
SROLCZYK.jpg

Hello

Poniżej przedstawiamy Państwu "Regulamin Sklepu Ogrzewanie.Shop"

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

REGULAMIN ZAKUPU PELLETU

          Kierowca operator dostarczając towar stosuje się do obowiązujących przepisów kodeksu drogowego „Prawo o ruchu drogowym” ze szczególnym naciskiem na dopuszczalną masę całkowitą danej drogi. Kierowca operator nie może wjeżdżać pojazdem ciężarowym na drogi publiczne i prywatne do tego celu nie przystosowane, jak na przykład drogi leśne.

          Sprzedawca Daniel Kozak nie odpowiada za niewłaściwą regulację kotła, zły stan techniczny urządzenia, lub niewłaściwe warunki przechowywania pelletu przez Nabywcę.

bottom of page